SLOBODA JE ODGOVORNOST

05/01/2023

SLOBODA JE ODGOVORNOST

ISTRAŽIVANJE NA TEMU RADA NA ODREĐENO

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Savez sindikalnih sindikata Hrvatske (SSSH) proveli su istraživanje o iskustvu rada na određeno u Hrvatskoj, u sklopu kojega su jučer predstavljeni rezultati izvornog anketnog istraživanja istraživačkog tima sastavljenog od Jelene Ostojić (FFZG), Sunčice Brnardić (SSSH), Katarine Jaklin (IDIZ) i Tea Matkovića (IDIZ). Istraživanje provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 764 ispitanika pokazalo je zabrinjavajuće rezultate – među osobama koje su radile na određeno vrijeme, gotovo polovica (46 %) doživjela je barem jedan oblik nejednakog postupanja na radnome mjestu, a zaposleni na određeno češće izvještavaju o negativnim posljedicama posla na druge aspekte života nego stalno zaposleni radnici.

Iako se Zakonom o radu izričito jamče jednaki uvjeti rada i mogućnosti usavršavanja zaposlenih na određeno i neodređeno, 24 % osoba s iskustvom rada na određeno smatra kako nisu imali jednaku plaću, 22 % je onih koji smatraju da nisu mogli jednako birati termine godišnjeg odmora i slobodnih dana, a 17 % njih smatra kako nisu mogli jednako ostvariti pravo na bolovanje.

Osobe zaposlene na određeno, među ostalim, imaju niža primanja, rjeđe ostvaruju materijalna prava na naknadu za prijevoz i regres te pravo na božićnicu i uskrsnicu. Imaju i manje plaćenih edukacija i usavršavanja, češće su prekvalificirane za svoj posao, češće rade u smjenama, nedjeljom i blagdanima, a rjeđe rade u struci.

Povezano s time, 34 % zaposlenih na određeno smatra da ima izrazito otežan pristup financijskim uslugama (krediti, minusi, rate), u odnosu na 9 % zaposlenih na neodređeno. Isto tako, 21 % zaposlenih na određeno smatra kako im je izrazito otežano postizanje stabilne financijske situacije (u odnosu na 9 % među zaposlenima na neodređeno).

Istraživanje je pokazalo i kako se na određeno vrijeme zapošljava najčešće u svrhu probnoga rada (38 %), što je izravna zloupotreba ovog oblika ugovora o radu. Probni rad nije zakonski dozvoljen razlog zapošljavanja na određeno vrijeme, već u tu svrhu služi institut probnoga rada unutar zapošljavanja na neodređeno.

Navedeni rezultati još su porazniji kada se u obzir uzmu podaci koji govore o raširenosti rada na određeno i zabrinjavajućem trendu njegova kontinuirana rasta u Hrvatskoj. Zakon o radu definira kako je rad na određeno iznimka, no unatoč tome, 2019. godine među osobama koje su se zaposlile uz posredovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, njih 88 % zaposlilo se na određeno vrijeme. Isto tako, 2020. godine u pravnim je osobama na određeno vrijeme bilo zaposleno 16,2 % radnika, u odnosu na 2010. godinu kada je taj udio iznosio 12,1 %. Uz najbrži rast broja ugovora na određeno vrijeme u Europskoj uniji, Hrvatska je posljednjih godina uvjerljivo na prvom mjestu u Europskoj uniji po broju ugovora na određeno vrijeme izrazito kratkoga trajanja (od jednog do tri mjeseca).

Jaklin je zaključila kako je rad na određeno u Hrvatskoj daleko od iznimke, te je prisutan trend njegove normalizacije i zloupotrebe. „Mehanizmi koji bi trebali osigurati jednakost zaposlenih na određeno i neodređeno ne funkcioniraju, a razlike u negativnom utjecaju i posljedicama posla na privatni život se s dobi (pogotovo kod radnika i radnica starijih od 35 godina) samo povećavaju.”

Rezultati istraživanja predstavljeni su tijekom procesa izrade novog Zakonu o radu koja je u tijeku i u kojem je udio radnika zaposlenih na određeno identificiran kao jedan od ključnih problema na tržištu rada u Hrvatskoj. Sindikati će rezultate ovoga istraživanja iskoristiti u nastavku pregovora, tražeći odlučnije i učinkovitije mjere od onih koje je dosad predložila Vlada RH s ciljem smanjivanja udjela u govora na određeno vrijeme – prije svega kroz smanjenje ukupnog dozvoljenog trajanja svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme s tri na dvije godine, uvođenje prava na otpremninu nakon dvije godine rada na određeno, te prebacivanje tereta dokazivanja s radnika na poslodavca u slučaju da je ugovor na određeno vrijeme sklopljen protivno Zakonu.

Predstavljanje rezultata istraživanja održano je u okviru projekta „Rad po mjeri čovjeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Izvor: Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Prijašnja objava

U SVEMIRU PRONAĐENE KEMIKALIJE BITNE ZA ŽIVOT

Slijedeća objava

97. SJEDNICA VLADE RH

Možda će Vas interesirati i ovo:

POPRAVI TO!

Popravi.to, servisni portal za prijavu komunalnih problema nadležnim službama čiji je zadatak da ih otklone i riješe, od danas je dostupan na webu i pokriva područje cijele Hrvatske.  Popravi.to je besplatan alat, nastao u suradnji […]