SLOBODA JE ODGOVORNOST

24. svibnja 2022.

SLOBODA JE ODGOVORNOST

Zagreb, HR 16 C

SVEMIRSKI PROGRAM EU-a

Europskim svemirskim programom jača se svemirska politika EU-a u području promatranja Zemlje, satelitske navigacije, povezivosti, istraživanja svemira i inovacija te se podupiru ulaganja u ključnu infrastrukturu i disruptivne tehnologije.

Iako nastoji ojačati postojeća europska svemirska sredstva i usluge, usmjerena je i na novoosnovana poduzeća i MSP-ove, koja razvijaju inovativna rješenja temeljena na svemirskim tehnologijama, podacima i uslugama. Svemirskim programom EU-a podupire se europska svemirska industrija i promiče pojava europskog ekosustava “Novi svemir” kojim se potiču poduzetništvo, inovacije i nove mogućnosti financiranja.

FER-ovi istraživači članovi Referentne skupine za Svemirski program Unije 

Prof. dr. sc. Davor Škrlec, izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić, doc. dr. sc. Dario Bojanjac, doc. dr. sc. Josip Lončar i dr. sc. Stefan Cikota imenovani su u ožujku 2022. godine za članove Referentne skupine za Svemirski program Unije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao tijelo državne uprave nadležno za Svemirski program Unije, imenovalo je 15 članova Referentne skupine s ciljem jačanja suradnje i koordinacije u području svemira kroz koordinirano i zajedničko djelovanje. Referentna skupina osniva se u svrhu oblikovanja strateških i operativnih dokumenata Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se odnose na područje svemira te koordiniranje svih aktivnosti relevantnih za područje svemira.

U nastavku obavijesti nalazi se opis zadaća članova Referentne skupine te opis ciljeva Svemirskog programa Unije.

Zadaće članova Referentne skupine uključuju:

  • savjetovanje članova odbora i pod-odbora povezanih s područjem svemira, a u odnosu na pitanja koja su relevantna za Svemirski program i/ili druge aktivnosti povezane s područjem svemira.
  • davanje očitovanja na dokumente distribuirane na Radnoj skupini za svemir pri Vijeću Europske unije.
  • davanje očitovanja na temelju kojih će se formirati stajalište RH oko svih pitanja Europske komisije i drugih nadnacionalnih tijela povezanih s područjem svemira (UNOOSA, ESA, EUSPA).
  • davanje očitovanja na upite Ministarstva znanosti i obrazovanja o temama u području svemira, uključujući upite vezane za sudjelovanje RH u Europskoj svemirskoj agenciji.
  • sudjelovanje u oblikovanju i izradi strateških i operativnih dokumenata koji se odnose na područje svemirskog sektora i politike u području svemira.
  • razmjenu informacija i poticanje prilika za suradnju, poglavito u kontekstu suradnje javnog i privatnog sektora.
  • suradnju sa svim relevantnim dionicima u okviru Svemirskog programa, uključujući suradnju s predstavnicima Međuresorne skupine za svemir.
  • druge zadaće po nalogu ministra nadležnog za znanost.

Ciljevi Svemirskog programa Unije podrazumijevaju pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i aktualiziranih te sigurnih podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom na globalnoj razini, maksimalno povećanje socioekonomskih koristi, posebno poticanjem razvoja inovativnih i konkurentnih europskih uspostavnih i primijenjenih sektora (upstream and downstream sectors), uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, jačanje sigurnosti i zaštite Unije i njezinih država članica te jačanje autonomije Unije, osobito u pogledu tehnologije, promicanje uloge Unije kao globalnog aktera u svemirskom sektoru, poticanje međunarodne suradnje, jačanje europske svemirske diplomacije te poboljšanje sigurnosti, zaštite i održivosti svih aktivnosti u svemiru koje se odnose na svemirske objekte i širenje svemirskog otpada, kao i na svemirsko okruženje.

Izvor: Fakultet elektrotehnike i računarstva

Prijašnja objava

NUKLEARNA ENERGIJA JE PET PUTA SKUPLJA OD ONE IZ OIE

Slijedeća objava

NEK’ ISTO JE I ĐAVOLU I ĐAKONU

Možda će Vas interesirati i ovo:

NUKLEARNA ENERGIJA JE PET PUTA SKUPLJA OD ONE IZ OIE

Europa mora naći izlaz iz ovisnosti o ruskim energentima. Rješenje nije u nuklearnim elektranama – rekao je gostujući u Dnevniku Julije Domac, savjetnik predsjednika Republike za energiju i klimu, te istaknuo kako prekid isporuke sirove […]

KONFERENCIJA: „DANI NOVIH ENERGIJA“

U okviru Tehničke škole Sisak, pod vodstvom profesora Stevče Arsoskog, izrađuju se radni modeli pogona slijedećih generacija svemirskih vozila, putem elektromagnetskog polja i iona. U Poreču je od 26. 1. do 28.1. 2022. održana prva […]