SLOBODA JE ODGOVORNOST

23. lipnja 2022.

SLOBODA JE ODGOVORNOST

Zagreb, HR 26 C

U KRIZNIM SITUACIJAMA TREBA BITI SAM

Uvriježeno je mišljenje kako se depresija i osjećaj bespomoćnosti najbolje prevladava druženjem i općenito aktivnim društvenim životom. No, znanstvenici iz izraelskog grada Haife nas uvjeravaju u suprotno. Oni su proučavajući ponašanje laboratorijskih štakora došli do spoznaja kako u takvim trenucima treba biti sam.

Naime, u situacijama gdje su bili izloženi teškim i nepredvidljivim uvjetima štakori koji su bili sami su puno bolje reagirali nego oni koji su bili u grupi. Te nepredvidljive situacije su, naravno, uključivale i znanstvenicima toliko drage električne šokove. Štakori samci su puno brže naučili izbjegavati mjesta gdje ih je tresla električna struja od onih koji su bili u parovima. Izgleda da je prisustvo drugih štakora dekoncentriralo testirane štakore i tjeralo ih na ponavljanje grešaka.

Izraelski znanstvenici kasnije su objašnjavali kako su štakori poznati kao društvene životinje, te kako njihov mozak funkcionira slično ljudskom. Zanimljivo! Ma koliko se na prvi pogled objašnjenja izraelskih znanstvenika mogu doimati nezgrapnim i smiješnim, njihova teorija o lakšem prevladavanju kriznih situacija u samoći nije bez osnova. Za razliku od prijašnjih vremena i psiholozi sve više mijenjaju svoje poglede spram kriznih situacija, te sve više uočavaju važnost unutrašnjih uvida koje ljudi mogu tom prilikom steći.

Krizne situacije su tu da nas nečemu nauče i potaknu na iniciranje ključnih životnih promjena. Ukoliko ih pod svaku cijenu nastojimo izbjeći i održati status quo, one će se periodično pojavljivati u sve jačem intenzitetu. Zbog toga svega psiholozi se uglavnom slažu kako se u kriznim situacijama ponekad čovjek treba okrenuti sam sebi kako bi mogao jasno raspoznati što je njihov istinski razlog.

Piše: Igor Ognjenović, astrolog, Centar za astrološku edukaciju

Prijašnja objava

PRVA LOKOMOTIVA U ZAGREBU

Slijedeća objava

GLOBALNI STAKLENIČKI PLINOVI DOSEGLI NAJVEĆU TOČKU U 2020.

Možda će Vas interesirati i ovo:

GASLIGHTING

Gaslighting nema veze s plinskim osvjetljenjem. Iako se najčešće veže uz ljubavne i obiteljske veze, može se pojaviti i u radnoj okolini. Situacije su to u kojima vas kolega ili šef, takozvani gaslighter, manipulira do […]

SMISAO ŽIVOTA

Ništa nije tako djelotvorno za psihičko i duhovno zdravlje čovjeka kao spoznaja da njegov život ima smisla i otkrivanje tog smisla. Čovjekova volja za smislom može biti frustrirana i to predstavlja egzistencijalnu frustraciju. Osjeća besmislenost […]